Dayanışma Mimarlığı

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin desteği ile düzenlenen Dayanışma Mimarlığı Sergisinin, tasarladığımız sergi konsepti içinde yer alan sergi kataloğu kitabı. Kitapta sergiye katılan sekiz mimarlık grubunun yaptıyı çalışmalar tanıtımı yapıldı. İngilizce ve Türkçe olarak ayrı ayrı olarak iki kitap olarak hazırlanan kataloğun yanısıra proje kapsamında sergi kitapçığı, dijital ve basılı posterler, sergi düzenlemesi ve sunum dosyaları hazırlandı.

Müşteri Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Hizmetler Sergi Kataloğu Teknikler Adobe Photoshop, Adobe InnDesign, Adobe Illustrator Yıl 2017 Bağlantı https://dayanismamimarligi.org